Laikinai einanti direktoriaus pareigas
Vilniaus lopšelio-darželio “Varpelis” direktorė
Rasa Pučienė
(8 5) 248 3633
rastine@vandenis.vilnius.lm.lt