Administracija

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktinė informacija

Irena Pupienė

Direktorė

(8 5) 248 3633​

rastine@vandenis.vilnius.lm.lt​

Vita Šinkūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(8 5) 248 3636

rastine@vandenis.vilnius.lm.lt​​

Jurgita Vorevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

(8 5) 248 3636

rastine@vandenis.vilnius.lm.lt​​