Maitinimas

Dietistė sudaranti vaikų maitinimo valgiaraščius, konsultuojanti vaikų maitinimo klausimais 
Vakarė Dimšaitė, el.p. vakare@sanuscibus.lt
Integracinis valgiaraštis (pavasaris-vasara)
Integracinis valgiaraštis (ruduo-žiema)
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964

2024 m. gegužės 28 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Vilniaus apygardos priežiūros skyrius atliko lopšelio „Vandenis“ maisto tvarkymo skyriaus patikrinimą.
Tikslas: maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolė, RVASVT sistemos ir (ar) GHP auditas.
Išvados: tikrinimo metu pažeidimų nenustatyta. Maisto tvarkymo subjektas atitinka maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo reikalavimus.

Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams įvertinimas – 5 balai.