Smurto ir patyčių prevencija

Vilniaus lošelio-darželio “Vandenis” smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Siekiant apsaugoti vaikus, svarbiausias vaidmuo tenka suaugusiems – tėvai ir specialistai gali labai prisidėti, kad smurto atvejų sumažėtų. Itin svarbu, kad vaikai ir paaugliai žinotų, kas yra smurtas ir kur kreiptis pagalbos, susidūrus su netinkamu elgesiu. 

Paramos vaikams centro (www.pvc.lt) psichologai parengė atmintines, skirtas tėvams ir vaikams:

Prevencinės programos

Darželio priešmokyklinėse grupėse įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams.
Daugiau informacijos apie programą: https://www.vaikolabui.lt

Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa Kimochis. „Kimoči“ (japoniškai „kimochi“ reiškia „jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. „Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su „Kimoči“ žaislais – minkštomis lėlytėmis, turinčiomis skirtingus charakterius: nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlisnedrąsus Vikšrelisvaldinga ir kaprizinga Katėnerimaujanti Balandė Meilė, ir išdykusi Lipšniakojė.