Strateginis planas

Informacija apie lopšelio-darželio strateginį planą:

2018-2022 m. Strateginis  planas 

2023-2027 m. Strateginis planas