Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas vykdomas pagal

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Sutartis bei informacija apie teikiamą priešmokyklinį ugdymą:

Priešmokyklinio ugdymo sutartis