Komisijos, darbo grupės, komandos

Vaiko gerovės komisija

  • Sprendžia asmens specialiųjų poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri: 
  • Gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo.
  • Kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui.
  • Konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Konsultuoja tėvus ( ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą  vaiko ugdymo klausimais.Gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę- psichologinę tarnybą.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

Pirmininkė – Ingrida Batalovienė, l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pirminkės pavaduotoja – Indrė Samaitė, logopedė
Nariai:
Vita Šinkūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė Bužavienė, logopedė
Gustė Suchotskytė, psichologo asistentė
Dovilė Laimikienė, socialinė pedagogė
Rita Astrauskienė, mokytoja
Gražina Blažienė, fizinio ugdymo mokytoja

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija 

  • Sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją.
  • Skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją.
  • Sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.
  • Didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Atestacijos komisijos sudėtis

Pirmininkė – Sandra Keršienė, direktorė
Nariai:
Dalė Aleksiejūnienė, mokytoja
Stanislava Ignatavičienė, mokytoja
Janina Paškonienė, mokytoja
Ingrida Batalovienė, l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Steigėjo įgalioto asmens deleguotas atstovas

Pedagogų komandos ir grupės

SVEIKATOS STIPRINIMO IR DARNAUS UGDYMO KOMANDA:

Pirmininkė – Gražina Blažienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė
Pirmininkės pavaduotoja – Rimantė Peciukonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Gabrielė Šimaitytė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Žilvinas Grušas, fizinio ugdymo mokytojas
Ignota Bareikytė, plaukimo instruktorė
Gintarė Kazėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Deimantė Žemeikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aušra Kiaulevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Sandra Navickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Veronika Pliavko, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

STEAM IR SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ TAIKYMO KOMANDA:

Pirmininkė – Dovilė Laimikienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Pirmininkės pavaduotoja – Gintarė Sokaitė-Michailovienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Nariai:
Indrė Samaitė, logopedė
Jūratė Kavaliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kotryna Kubiliūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Šadauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aušra Butrimavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jurgita Budrytė-Diržienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Inesa Vainalavičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

KŪRYBINĖ IR ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO GRUPĖ:

Pirmininkė – Ona Nastaravičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Pirmininkės pavaduotoja – Raimonda Lankelytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai:
Galina Meilūnienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Daiva Tumėnaitė-Lasienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nijolė Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Laimutė Moskvičiovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Jovita Rimkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Luiza Petiul, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KOMANDA:

Pirmininkė – Judita Barzinskienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė
Pirmininkės pavaduotoja – Stanislava Ignatavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Nariai:
Vida Sprindienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Eglė Varnelytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aldona Čaplikaitė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Dalė Aleksiejūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Janė Jančiūrienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Ilona Balnytė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Šarlotė Laurinavičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Janina Paškonienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Gažina Blažienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO GRUPĖ:

Pirmininkė – Eglė Bužavienė, vyresnioji logopedė
Nariai:
Dovilė Laimikienė, socialinė pedagogė
Indrė Samaitė logopedė
Gustė Suchotskytė, psichologo asistentė
Rita Astrauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Lida Juodelienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja