SĄSKAITŲ UŽ UGDYMĄ GAVIMAS ELEKTRONINIU PAŠTU

Tėvai (Globėjai) norėdami gauti sąskaitas už vaiko ugdymą į el. paštą, turi prisijungti prie sistemos https://svietimas.vilnius.lt/ Ikimokyklinis ugdymas – Mano darželis – Sąskaitos

Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atvejujei tėvai skiltyje pažymės varnelę.

Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome būtinai patikrinti nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame pavaizduota, kur būtina uždėti varnelę, norint gauti sąskaitas už ugdymą į el. paštą:

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko Išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“

Mokesčio už vaiko išlaikymą darželyje tvarka 2022-07-01