Mokestis už ugdymą ir maitinimą

Vienos dienos vaiko maitinimo normos:

1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų: 

1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur; 

1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur;

1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur , pietums – 2,40 Eur, pavakariams – 1,16 Eur.

Priešmokyklinio ugdymo grupėje pietūs finansuojami savivaldybės lėšomis.

Mokestis 1 Eur (0,50 Eur socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms) mokamas už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

Mokestį prašome sumokėti iki mėnesio 25 dienos.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko Išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“

Mokesčio už vaiko išlaikymą darželyje tvarka 2022-07-01

Dėl nesumokėtų mokesčių už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei neformaliojo švietimo programas, išieškojimo tvarkos aprašaspatvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 30-375/21

Dėl nesumokėtų mokesčių už ugdymą išieškojimo tvarka 

Sąskaitų (kvitų) gavimas elektroniniu paštu

Tėvai (globėjai) sistemoje svietimas.vilnius.lt vienoje vietoje gali matyti savo vaikų, lankančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas, mokėjimus; savo vaikų, lankančių neformalaus ugdymo įstaigas (būrelius) mokėjimus; valdyti sutikimus dėl kvitų (sąskaitų) gavimo el. paštu.

 

Prisijungus prie sistemos, viršuje, dešinėje pusėje reikia paspausti ant savo vartotojo pavadinimo (1) ir pasirinkti „Sąskaitos“ (2).

Atsivėrusiame lange (Pav. 2) pasirinkus periodą (3), galima peržiūrėti visų sąskaitų ir mokėjimų duomenis, matyti bei atnaujinti sutikimų informaciją (4).

   Pav. 2


Informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2024-2025 m. m.

Naujiems mokslo metams visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:

–          el. būdu www.spis.lt;
–          atvykus į Klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
–          užpildytą ir el. kvalifikuotu parašu pasirašytą prašymą galima atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
–          užpildytą prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;
–          dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į mokyklos administraciją.

Atkreipiame dėmesį, kad mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos gaunamų pajamų be atskiro tėvų prašymo.

https://vilnius.lt/lt/2024/06/25/jau-galima-kreiptis-del-socialines-paramos-mokiniams-ateinantiems-mokslo-metams/