Mokestis už darželį

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimas Nr. 1-305 „Dėl mokesčio už vaiko Išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“

Mokesčio už vaiko išlaikymą darželyje tvarka 2022-07-01