Vaikų priėmimas 2023-2024 m. m.

Primename, kad kiekvienais metais kovo 1-10 dienomis https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje (išskyrus grupių formavimo laikotarpį). Galima pasirinkti iki penkių įstaigų.

Grupės bus formuojamos kovo 1831 dienomis.

Tėvai, kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 k. d. turės pasirašyti ugdymo sutartis. Nuo balandžio    1 d. vaikai, kurių tėvai nepatvirtino darželio lankymo ir nepasirašė ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka.

Informuojame, kad po grupių formavimo laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai yra priimami nuolat.

Eilė gali keistis dėl to, kad vilniečių prašymai yra priimami nuolat. Užrašas „nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu yra generuojamos ir vaiko eiliškumas bus matomas po eilių sugeneravimo. 

„Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805.

Vaikų priėmimo tvarka_2023

Higienos norma

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ rasite čia

Apie atšauktą reikalavimą priimti tik skiepytus vaikus rasite čia