Vaikų priėmimas 2024-2025 m. m.

Gerbiami tėvai (globėjai),  

Nuo 2024 m. sausio 1 d. informacinėje sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ yra rodomi visi prašymai: tėvų (globėjų), kurių vaikai dar negavo vietos darželyje ir  tėvų (globėjų), kurie pageidauja, kad jų vaikai nuo 2024 – 2025 m. m. lankytų Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas.   

Ypatingai atkreipiame dėmesį, kad nuo kovo 1 iki 10 dienos  https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų ugdymo įstaiga planuoja priimti.

 Jeigu kovo 1-10 d. prisijungę, prie IS matote užrašą „Neformuojama“, vadinasi Jūsų pasirinktoje įstaigoje grupės pagal Jūsų vaiko amžių 2024-2025 m. m. nebus formuojamos. Tokiu atveju galite redaguoti prašymą ir pasirinkti kitą ugdymo įstaigą. Atkreipiame dėmesį, kad tėvai (globėjai) turi teisę iki einamųjų metų kovo 10 d. (imtinai) redaguoti prašymą (vėliau prašymą bus galima redaguoti tik pasibaigus grupių formavimui, t. y. nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 10 d. (imtinai). 

Pažymime, kad tėvai (globėjai) gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data neturi įtakos vietai eilėje. Prašyme galima pasirinkti iki penkių ugdymo įstaigų.  

Tėvai (globėjai), kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 
10 kalendorinių dienų turės pasirašyti el. ugdymo sutartį. Vaikai, kurių tėvai (globėjai) per nustatytą terminą nepasirašė el. ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas bus pranešama laukiantiems eilėje. 

Užrašas „Nėra tinkamos grupės“ reiškia, kad eilės šiuo metu yra generuojamos ir vaiko eiliškumas bus matomas artimiausiu metu po eilių sugeneravimo. 

Kilus klausimų dėl priėmimo į Vilnius miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas, maloniai kviečiame skambinti trumpuoju telefono Nr. 1664 arba kreiptis el. paštu  darzeliai@vilnius.lt  

Higienos norma

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ rasite čia

Apie atšauktą reikalavimą priimti tik skiepytus vaikus rasite čia