Įstaigos nuostatai ir dokumentai

Vilniaus lopšelio-darželio “Vandenis” nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės
Darbo apmokėjimo sistema

Bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus lopšelyje-darželyje “Vandenis” tvarkos aprašas