Įstaigos nuostatai ir dokumentai

Vilniaus lopšelio-darželio “Vandenis” nuostatai

Darbo tvarkos taisyklės