Projektinė veikla

2023-2024 m. m.

Ekologinis projektas „Vaikystės sodelis“

Projekto tikslas – pasitelkiant patyriminio ugdymo metodus, skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų domėjimąsi augalais, jų biologine ir estetine derme.
Projektas vykdomas nuo 2024 m. kovo 25 d. iki gegužės 17 d.
Projektą organizuoja – Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Gintarė Sokaitė-Michailovienė, Onutė Nastaravičienė, Rimantė Peciukonienė.
Projekto socialiniai partneriai – Vilniaus lopšelio-darželio „Karuselė“ direktorė Natalija Mustafajeva, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rita Stunžinienė, Skirma Veikšaitė.
Projektą koordinuoja – Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ direktorė Sandra Keršienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Batalovienė.
Projektas organizuojamas įgyvendinant Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos detektyvai: tyrinėk, stebėk, atrask“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
Ekologinio projekto “Vaikystės sodelis” nuostatai

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinė STEAM paroda
,,Lietuva vaiko akimis“

Parodos tikslas – įtraukti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, mokytojus į aktyvią kūrybinę STEAM veiklą, tyrinėjant Lietuvos žemėlapį, savo miestą, žymias Lietuvos vietas.
Kūrybinę STEAM parodą inicijuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ direktorė Sandra Keršienė.

Kūrybinę STEAM parodą organizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Gintarė Sokaitė-Michailovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Dovilė Laimikienė.
Kūrybinę STEAM parodą koordinuoja – Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ direktorė Sandra Keršienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Batalovienė.
STEAM parodos “Lietuva vaiko akimis” nuostatai

Lietuvos ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projektas          “Lietuvos mažųjų žaidynės 2024”.

 Už projekto vykdymą įstaigoje atsakingi  koordinatoriai fizinio ugdymo mokytojai: G. Blažienė ir Ž. Grušas.                                                                 Projekto organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija.         Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos   ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius   vaikus.                                                                                                                                                                                                                                              Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.   
  • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
  • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

 Projekto eiga                                                                                                                                                                                                                                   Projektą “Lietuvos mažųjų žaidynės” sudaro trys etapai:

  1. Virtualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai
  2. Lietuvos mažųjų žaidynių festivaliai įstaigose
  3. Respublikiniai Lietuvos mažųjų žaidynių festivaliai.
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, pagalbos specialistų socialinio emocinio ugdymo projektas „Jausmoteka: tyrinėkime jausmus drauge“.  
Projekto tikslas – pasitelkiant patrauklias, įtraukiančias veiklų idėjas, žaismės ir patyriminio ugdymo būdus, stiprinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialines emocines kompetencijas.                                                                                                                                                                Projekto organizatoriai: Vilniaus lopšelio-darželio „Vandenis“ direktorė Sandra Keršienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja/socialinė pedagogė Dovilė Laimikienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Pasakaitė“ direktorė Lina Toločkienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Navardauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Petručionienė.                                                                                                                                                      Projekto partneriai – Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, atstovė asistentė  Monika Kelpšienė.                                                            Jausmoteka: Socialinio emocinio ugdymo projekto nuostatai