Visuomenės sveikatos specialisto informacija

Visuomenės sveikatos specialistė,
vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje

Gabrielė Šimaitytė
gabriele.simaityte@vvsb.lt
+370 699 44904

Visuomenės sveikatos specialisto pagrindinės atsakomybės Vilniaus lopšelyje-darželyje „Vandenis“:

  • konsultuoti ugdymo įstaigos bendruomenę sveikatinimo klausimais;
  • organizuoti ir vesti veiklas ugdymo įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis;
  • organizuoti lėtinių ligų profilaktiką (koordinuoju savirūpos organizavimo procesus); 
  • suteikti pirmąją pagalbą bei tikrinti mokinių asmens higieną;
  • prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams;
  • tvarkyti ir analizuoti mokinių sveikatos pažymėjimus;
  • analizuoti sergamumą ir kitus sveikatos rodiklius;
  • prižiūrėti ugdymo įstaigos aplinkos atitiktį higienos normoms bei teikti siūlymus dėl sveikatai palankios aplinkos;
  • planuoti ir organizuoti sveikatinančius projektus; rengti ir dalintis medžiaga apie sveikatos stiprinimą; dalyvauti užkrečiamųjų ligų plitimo valdyme.

Higienos norma

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ rasite čia

Apie atšauktą reikalavimą priimti tik skiepytus vaikus rasite čia