Naujienos

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija paskelbė konkursą į Vilniaus …

Vasario mėnesio naujienlaiškis https://preview.mailerlite.com/l9u4d0a6p7/2145548821755598852/g5e1/

informuojame, jog 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr) pakeitimai, kuriuose pažymimos …

Informuojame, kad naujiems mokslo metams nelieka pašto dėžutės sis.ukraina,  visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos …

Mieli tėveliai (globėjai, rūpintojai)! Nerūpestingoms vasaros atostogoms artėjant į pabaigą, svarbu pasirūpinti kasmetiniu profilaktiniu vaiko …

Sėkminga vaiko adaptacija

Tėvai (globėjai), kurie nuo rudens palydės savo atžalas į ugdymo įstaigą, išgyvens ne tik džiaugsmą, …