Švietimo pagalbos specialistai

Pareigos

Priėmimo laikas

Socialinė pedagogė

Trečiadieniais, 14:00-15:00 val.

Logopedai

Antradieniais, 17:00-18:00 val.

Ketvirtadieniais, 17:00-18:00 val.

Psichologo asistentė

Antradieniais, 16:00-18:00 val.