Priešmokyklinio ugdymo grupių
vaikų atostogų grafikas 2023–2024 m. m.

Rudens atostogos2023-10-30 – 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023-12-27 – 2024-01-05
Žiemos papildomos atostogos2024-02-19 – 2024-02-23
Pavasario (Velykų) atostogos2024-04-02 – 2024-04-05
Vasaros atostogos2024-06-01 – 2024-08-31