Neformalus ugdymas

Ugdymo procesui pagerinti pedagogų kūrybinės darbo grupės parengė papildomas programas:

  • Sveikatos saugojimo ir sveikos gyvensenos ugdymo programą;
  • Saugaus eismo įgūdžių ugdymo ir saugios estetiškos aplinkos kūrimo programą;
  • Meninio ugdymo programą.

Ugdymo programos nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į švietimo įstatymus, visuomenės ir vaiko individualius poreikius.

Darželyje vyksta šios papildomo ugdymo veiklos:

  • Pop džiazas
  • Krepšinis