Neformalus ugdymas

Ugdymo procesui pagerinti pedagogų kūrybinės darbo grupės parengė papildomas programas:

 • Sveikatos saugojimo ir sveikos gyvensenos ugdymo programą;
 • Saugaus eismo įgūdžių ugdymo ir saugios estetiškos aplinkos kūrimo programą;
 • Meninio ugdymo programą.

Ugdymo programos nuolat atnaujinamos, atsižvelgiant į švietimo įstatymus, visuomenės ir vaiko individualius poreikius.

Darželyje 2023-2024 m. m. vyksta šios papildomo ugdymo veiklos:

 • Pop džiazas
 • Krepšinis
 • Pramoginiai šokiai
 • Zumba 
 • Dailė
 • Keramika
 • Robotika
 • Anglų k.