Matematika pasakose

Priešmokyklinės “Kriauklyčių” gr. mokytoja Dovilė žaismingai ir netradiciškai įtraukia vaikus į įvairias veiklas. Šį kartą mokytoja projektinėje veikloje stiprino vaikų matematinius gebėjimus, pasitelkiant pasakas! Klausydami įvairių pasakų vaikai sprendė STEAM užduotėles, žaidė įvairius žaidimus, sprendė galvosūkius.

Pasaka –„Pagrandukas“- vaikai maišė druskos tešlą pagal duotą receptą: svėrė, matavo, formavo pagrandukus, piešė jiems veidukus.

Išklausę skaičių pasakas „Jei mėnulis būtų nulis“ individualiai kūrė savo pasirinktam skaitmeniui personažus, bandė juos imituoti, vaidinti.

Įdėmiai išklausę pasaką „Lapė ir varna“, vaikai sprendė iškeltą problemą, kaip gi galima būtų lapei pasiekti varną ir išvilioti sūrį? Ilgai diskutavus nuspręsta: projektuoti ir statyti tiltus naudojant konstravimo kaladėles, tokiu būdu ugdant inžinerinius gebėjimus.

Pasaka „Trys paršiukai“ Naudojant įvairias priemones ir konstruojant erdvines geometrines formas – namelius, vaikai įtvirtino erdvinių figūrų pavadinimus. Vaikai gavo užduotį pastatyti tvirtą namą paršiukams, kad šis nesugriūtų net pučiant vėjui.

Džiaugiamės kokybišku bendradarbiavimu su tėveliais, kurie su vaikais kūrybiškai perteikė girdėtas ar savo sukurtas pasakas su matematiniais vaizdiniais, taip pat kūrė skaitmenis – pasakos personažus, skaičiukų žaidimus, panaudojant antrines žaliavas ir kitas netradicines priemones. Šeimų kūrybinių darbų paroda eksponuojama grupės aplinkoje.