Aplinkos pritaikymas

Specialiosios erdvės

Multisensorinė erdvė „Ramybės sala“
Logopedų darbo vietos
Skaitymo kampelis

Fizinės aplinkos pritaikomumas