QR sekliai ir mažieji sodo profesoriai!

Visą savaitę mūsų darželio ugdytiniai tyrinėja, analizuoja, aiškinasi, atlieka įvairias užduotėles, dalyvaudami patirtinėse veiklose mūsų įstaigos sukurtose edukacinėse erdvėse!

Veiklose „Mažasis sodo profesorius“ vaikai apžiūrėjo Eko sodelyje augantį sodo derlių, stebėjo jau paaugusias daržoves, jas matavo, aiškinosi, kokios daržovės yra šakninės, lapinės, žiedinės ir kt.

Pažintinėse veiklose „QR seklys – darželio augalai“ vaikai leidosi į kelionę, beieškant darželyje augančių augalų, skenavo įvairiuose tentuose, matodinėse priemonėse pateiktus QR kodus, atrado darželio medelius, apžiūrėjo augalus, susipažino su darželio kompostavimo erdve, apžiūrėjo kur gyvena paukšteliai, apžiūrėjo dobilų pievą, stebėjų dobilų augimo ciklą, džiaugėsi naujais atradimais ir komandinėmis veiklomis!

Šios veiklos organizuojamos, įgyvendinant Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos detektyvai: tyrinėk, stebėk, atrask“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.