Velykinė savaitė darželyje

Kaip “Vandenio” vaikai ruošiasi Velykoms?
  • sodina daržoves ir augalus, augina žalumynus, kurie simbolizuoja atgyjančią gyvybę, sugrįžtantį pavasarį.
  • kuria verbas, margina kiaušinius ir atlieka įvairius kūrybinius darbelius.
  • mokosi ir žaidžia velykinius, pirštukinius žaidimus, deklamuoja skaičiuotes, dainuoja daineles, šoka tradicinius šokius ir ratelius.

Džiaugsmingo Velykų laukimo!

Priešmokyklinių grupių mokytojos į grupę pakvietė “Jaunuosius mokslininkus”, kurie edukacijos metu naudodami įvairias priemones su vaikais sukūrė po Velykinį margutį. Į margučio vidų vaikai dėjo pasirinktą mini margutį, su kuriuo atliks eksperimentą: laikydami vandenyje margutį vaikai namuose stebės kaip išsirita skirtingas mini dinozauriukas. Taip vaikai laukia Šv. Velykų ir stebukliuko